Nowy Sącz

Jak już pewno wiecie mieszkam w Nowym Sączu, jest to piękne miasto w województwie małopolskim. Przez moje miasto płyną takie rzeki jak Dunajec i Kamienica Nawojowska. Do głównych zabytków tego miasta zaliczyć można:

 • Ratusz
 • Zespół Poklasztorny OO Franciszkanów
 • Zamek Królewski w Nowym Sączu
 • Chasydzka bożnica Bajs Nus
 • Secesyjny Dworzec PKP
 • Mury obronne miasta Nowego Sącza
 • Nowy cmentarz żydowski – kirkut
 • “Biały Klasztor” – Klasztor Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
 • Sądecki Park Etnograficzny
 • Kapliczka “Szwedzka” pw. św. Marka
 • Pomniki martyrologii